En ny Kurs

En ny kurs – veje til et bedre liv

Har lyst til og mod på at ændre din levevis – at sætte en ny kurs?

Vil du optimere din sundhed og reducere sygdom?

Vil du gerne kunne håndtere stress?

Vil du øge din evne til koncentration?

Vil du gerne blive bedre til at håndtere emotioner?

Vil du have mere energi i dagligdagen?

Vil du finde vejen til din normalvægt?

Vil du opleve mere glæde i hverdagen?

På dette kursus vil du få redskaber, der muliggør øget velvære og balance i kropsindet. Vi vil arbejde med:

  • Temaer vedrørende stress
  • Øvelser der opøver koncentration og bevidsthed samt reducerer stress
  • Hvad er godt at spise, og hvad skal vi undgå?
  • Inspiration til kostændringer og madlavning
  • Hvordan energierne arbejder i kroppen
  • Yoga og andre fysiske øvelser, der er energifrigørende, afbalancerende og afspændende

Kursets indhold tilpasset i forhold til holddeltagernes behov.

Holdstart 1 den 11. marts 2019. I alt 12 mandage kl. 19 – 21.15

Holdstart 2 den 14. marts 2019. I alt 12 torsdage kl. 17 – 19.15

Antal deltagere pr. hold: 4 -5

Tilmelding senest 5. marts 2019 (kurset gennemførelse betinges af antal tilmeldte deltagere). Man har plads på holdet, når . kursusgebyret er indbetalt. Se under menupunktet Priser. Kontakt mig ved forespørgsel om ratebetaling.

Kurset har til formål, at kursusdeltageren opnår bevidsthed om muligheder for at optimere sin egen sundhed i såvel kropsindet, og gives konkrete redskaber til træning af dette, således at ændring af praksis i dagligdagen bliver mulig:

  • Alt er energi – derfor er problematikker i kropsindet energimæssige ubalancer.

  • At spise sundt er i sig selv ikke nok. Det har ikke kun betydning, hvad der spises, men også hvordan der spises. At der spises med opmærksomhed og anvendelse af sanserne.

  • At stress ofte er årsagen til overspisning og overvægt / undervægt samt andre ubalancer

  • At arbejde med kroppen for at øge bevidstheden er en nødvendighed, idet krop og sind ikke er adskilt, men udgør et hele.

Undervisningen vil bestå af en vekselvirkning imellem teoretisk stof og praktiske øvelser i form af koncentrations – og opmærksomhedstræning, samtaler samt yoga og energiøvelser.

Sundhed og helbredelse er afhængig af, hvordan vi anvender de mest almindelige og mest virkningsfulde redskaber, vi har til rådighed:

Dagligdags oplevelser

Enkle livsstilsvalg

Teknikker til at opnå øget bevidsthed

(Citat fra Deepak Chopra og Rudolph Tanzi)