Om Kropsindets Hus

Kropsindets Hus

Du kan ikke adskille din krop fra dit sind eller omvendt. Krop og sind udgør et hele og øver indflydelse på hinanden, hvad enten det gælder positiv adfærd eller negativ adfærd. Vi betragter derfor krop og sind som et hele – KropSindet, og det er udgangspunktet for vores tilbud af kurser og behandlinger.

Samtidens livsbetingelser udsætter mange af os for et øget mentalt og fysisk pres, hvilket ofte medfører livstilsygdomme med problematikker som et svækket immunforsvar, for højt blodtryk, stress, depression, over – og undervægt, muskelspændinger m.m., alt sammen ubalancer i kropsindet. For at kunne leve optimalt med sundhed, tilpas energi og glæde i hverdagen, må kropsindet være i balance.

Er du kommet i ubalance, så kan vi hjælpe dig til et mere sundt kropsind ved bl.a. at:

  • øge din bevidsthed fx om årsager til ubalancen
  • ændre på dårlige spisevaner, der ofte er årsag til fedme / undervægt
  • kunne håndtere negativ tankestrøm samt stress og depression
  • afhjælpe muskel – og ledsmerter
  • optimere balancen i din krops systemer
  • forebygge ubalancer, så du kan undgå livsstilssymptomer og sygdomme, som bygges op gennem mange år.

(Læs mere under de forskellige metoder og behandlingsformer)

Vi tilbyder individuelle forløb og behandlinger, der tilpasses den enkelte klient, og forløb for små hold i mindfulness og mindful spisning, også kombineret med kropsbehandling. Desuden kurset En ny kurs – veje til et bedre liv.

Kontakt os gerne, såfremt du har spørgsmål generelt eller til en evt. egen behandling.

Vigtigt ! Vi tilråder på ingen måde, at der ses bort fra eller undgås lægehjælp, når den er nødvendig.