Om Kropsindet

Kropsindet

Krop og sind kan ikke adskilles. Sindet er bredt ud i hele kroppen, og der finder en vedvarende kommunikation sted mellem hjerne og kroppen via nervesystem og blodbane. Forskellig psykologiske tilstande påvirker vores immunitet, og det er fx en kendt sag, at stress og forskellige sygdomme har sammenhæng.

Hvor man tidligere i lægeverdenen har haft stor skepsis i forhold til krop – sind – forbindelsen, vides det i dag, via årtiers forskning, hvorledes hjernen kommunikerer med hver eneste celle i kroppen. Det er vanskeligt at finde en kropslig proces, der ikke bliver påvirket at sindet. Sindet er bredt ud over hele kroppen, og ved hjælp af blodbanen og nervesystemet kommunikeres der via komplekse kemiske processer budskaber mellem krop og hjerne på celleniveau. Det har har til formål at holde kroppen i live. Hvordan den så holdes i live er op til den enkelte.

Det betyder ikke længere noget, at forbindelsen mellem kroppen og sindet er usynligt for øjet, fordi den ikke er det på molekyleniveau. Det som har rod i sindet, fx humør, overbevisninger, frygt, erindringer, vaner m.m. er afgørende for vores sundhed. Det betyder, at vi kan påvirke vores helbred også i positiv retning gennem bevidsthedsarbejde og de valg vi foretager gennem livet.

Forskellige psykologiske tilstande – sorg, vrede, bekymring, depression sænker immuniteten, og gør os mere modtagelige for sygdom. Dette viser sig ikke under et mikroskop som fysiske celleforandringer. Men forbindelsen mellem et højt stressniveau og sygdom er veldokumenteret. Der er mange beviser på, at livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk og hjertesygdom bliver en større trussel, når fattigdom, depression, ensomhed, manglende sociale relationer er involverede.

Total immunitet kan ikke opnås ved kun at fokusere på immunsystemet, som kun medtager den fysiske side, sindet må medtages med en ligeså stor vægtning – om ikke større.

At vende aldringsprocessen er meget tæt forbundet med helbredelse. Ellen Langer – psykolog fra Harvard – har udført mange forsøg med resultater, der har vendt aldringsprocessen og forlænget livet uden medicin. Ikke ved at gøre noget ved kroppen, men ved sindet. At ændre perspektiv ændrer kroppen.

En ny måde at opfatte sygdom på må være, at der handles før tegnene på truslerne viser sig.

Det handler ikke om at

  • holde op med at ryge og drikke alkohol
  • gå ned i vægt
  • sørge for at få motion nok
  • bekymre sig om stress

Det handler om en vedvarende måde at leve på. At være god mod sig selv tæller hver dag i enhver henseende. Altså forebyggelse.

Sundhed og helbredelse er afhængig af, hvordan vi anvender de mest almindelige og mest virkningsfulde redskaber, vi har til rådighed:

  • dagligdags oplevelser
  • enkle livsstilsvalg
  • teknikker til at opnå øget bevidsthed

Alt i alt betyder det, at vi selv kan gøre noget aktivt for vores sundhed og trivsel, ikke kun ved tiltag vedrørende forebyggelse af sygdom, hvilket bestemt er det mest optimale, men også når livsstils – sygdomme har gjort deres indtog.

Vigtigt ! Vi tilråder på ingen måde, at der ses bort fra eller undgås lægehjælp, når den er nødvendig.